Certifikáty

 

Společnost se zabývá činností v oblasti řízených a neřízených protlaků (ocel, hobas, HDPE, kamenina), dále zemními pracemi, výstavbou inženýrských sítí, průmyslových objektů a zpevněných ploch. Jsme vybaveni technologiemi firem ISEKI, VERMEER, MENZIMUCK, CATERPILLAR určenými pro provádění protlaků a mikrotuneláží a stavební mechanizací zahrnujícími bagry, buldobagry, kráčející bagry, inženýrské sítě atd.